iSportManagement LAB

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • Super League 2 Football League
  • ΕΚΔΔΑ
  • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
  • Δήμος Σπάρτης
  • Πανελλήνια Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
  • ΟΑΚΑ
  • iasis
  • Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία

Στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας προχώρησαν την Πέμπτη 14 Μαΐου ο Δήμος Σπάρτης και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, αποσκοπώντας στην από κοινού προώθηση της εκπαιδευτικής, ερευνητικής, επιστημονικής και διοικητικής συνεργασίας των δύο φορέων.

Ο Δήμαρχος Σπάρτης κ.Πέτρος Δούκας έκανε την παρακάτω δήλωση:

"Ευχαριστούμε θερμά τις Αρχές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, τον Πρύτανη κ. Αθανάσιο Κατσή, την Αντιπρύτανη κα. Σοφία Ζυγά και τον Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής κ. Παναγιώτη Αλεξόπουλο, για τη διάθεσή τους για στενή Συνεργασία με το Δήμο Σπάρτης και την (ύστερα από 17 Χρόνια παρουσίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στη Σπάρτη) από κοινού σύνταξη του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο υπογράφουμε σήμερα! Θέλουμε το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου να νοιώσει ότι οι δημότες της Σπάρτης είναι μέρος της οικογένειας του Πανεπιστημίου. Και εμείς, ο Δήμος της Σπάρτης αντιλαμβανόμαστε ότι κάθε τι καλό για το Πανεπιστήμιο, είναι καλό και για τη Σπάρτη! Στο Δήμο Σπάρτης έχουμε ήδη σχεδιάσει ένα πολύ φιλόδοξο Πρόγραμμα Αθλητικών Αγώνων Διεθνούς Εμβέλειας (βλέπε παρακάτω), που θα καταστήσουν τη Σπάρτη Μητροπολιτικό κέντρο για πολλά αθλήματα που δεν χρειάζονται πολυδάπανες υποδομές και εγκαταστάσεις. Προσβλέπουμε λοιπόν σε πολύ στενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου τόσο για την υλοποίηση αυτού όσο και για την υλοποίηση των πολύ φιλόδοξων σχεδίων που έχουμε για την Πολιτιστική, Αθλητική, Αγροτική και Τουριστική Ανάπτυξη της Σπάρτης από τον Ταΰγετο μέχρι τον Πάρνωνα. Και οι δύο πλευρές θα βγούνε πολλαπλά κερδισμένες!"

Το αντικείμενο της συνεργασίας των δύο φορέων περιλαμβάνει ενδεικτικά:

α) Τη συμμετοχή, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, φοιτητών του ΤΟΔΑ στις διαδικασίες διεξαγωγής αθλητικών και άλλων διοργανώσεων που θα αναλαμβάνει να υλοποιήσει ο Δ. Σπάρτης.
β) Σεμινάρια – διαλέξεις – ημερίδες από έμπειρα στελέχη του δήμου / Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού που θα προσφέρουν πολύτιμη γνώση στους φοιτητές στα πλαίσια συναφών αντικειμένων που θεραπεύει το ΤΟΔΑ.
γ) Τη διάθεση εγκαταστάσεων του ΤΟΔΑ – σχολής για τη φιλοξενία επιστημονικών εκδηλώσεων του δήμου, όπως ημερίδες, σεμινάρια, συνέδρια που θα προάγουν την επιστήμη της Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού, κατόπιν έρευνας διαθεσιμότητας.
δ) Την αιγίδα του δήμου σε ποικίλες διοργανώσεις του ΤΟΔΑ σε όλη την Ελλάδα καθώς και την αιγίδα του ΤΟΔΑ στις αθλητικές ή και επιστημονικές διοργανώσεις - συνέδρια του δήμου.
ε) Τη σύμπραξη με στελέχη του δήμου για την εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, όπως Διά Βίου Μάθησης και Κατάρτισης.
στ) Την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, τεκμηριωμένης γνώσης, θεωρητικών επεξεργασιών και ερευνητικής εμπειρίας.
ζ) Τη συμμετοχή εθελοντών προπτυχιακών / μεταπτυχιακών φοιτητών στις δράσεις του δήμου, αθλητικές διοργανώσεις, εορτασμούς, συνέδρια κ.λπ..
η) Τη δημιουργία θέσεων πρακτικής άσκησης στον Δήμο Σπάρτης, για την εκπαίδευση των φοιτητών.
θ) Την προσφορά συμβουλευτικών υπηρεσιών από καθηγητές και επιστημονικό προσωπικό του ΤΟΔΑ για τις ανάγκες έρευνας και διαχείρισης του δήμου.
ι) Τη διεξαγωγή ειδικών στοχευμένων ερευνών σχετικών με την αθλητική διοίκηση και τη σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
ια) Την ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω π.χ. της παραγωγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, τεχνογνωσίας, δεδομένων, μελέτες περιπτώσεων (case studies) κ.ά.
ιβ) Το συντονισμό ενεργειών του Δ. Σπάρτης και του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με σκοπό την ίδρυση νέου Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στη Σπάρτη, την ίδρυση Προπτυχιακού Τμήματος Αθλητικής Διαχείρισης, τη συνεργασία και σύμπραξη με σχολές αντίστοιχου ενδιαφέροντος του Real Madrid University και του Georgia Southwestern University και την ανάπτυξη θεμάτων ευζωίας και wellness.
ιγ) Κάθε άλλη ερευνητική ή/και ακαδημαϊκή δραστηριότητα που αποβλέπει στο κοινό όφελος και συναποφασίζεται από τα μέρη.
ιδ) Τη διάθεση των αθλητικών εγκαταστάσεων του δήμου για τις αθλητικές διοργανώσεις του τμήματος, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης και έρευνας διαθεσιμότητας (π.χ. διεξαγωγή ετήσιας αθλητικής διοργάνωσης all star game στο κλειστό γυμναστήριο Σπάρτης κ.ά).
ιε) Τη συνδρομή των συνεργείων του δήμου για τον ευπρεπισμό του προαυλίου του κτηρίου, όταν διοργανώνονται από κοινού με το πανεπιστήμιο εκδηλώσεις.
ιστ) Την μοριοδότηση με 10% της επαγγελματικής δραστηριότητας των υπαλλήλων του Δήμου ως απόλυτα συναφούς με το αντικείμενο των Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών του τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό τους.
ιζ) Την μοριοδότηση με 10% των τριών συστατικών επιστολών που θα κατατίθενται από τους υπαλλήλους του δήμου, στα εδώ αναφερόμενα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό τους.
ιη) Την έκφραση γνώμης των έμπειρων στελεχών του δήμου στη διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών (προπτυχιακών / μεταπτυχιακών) του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) και ειδικότερα στα μαθήματα / ενότητες μαθημάτων που σχετίζονται με τον αθλητισμό στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
ιθ) Τη δημιουργία διαφόρων ενοτήτων (tab) στην επίσημη ιστοσελίδα των δύο μερών.
κδ) Την προώθηση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού στα μέσα επικοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος Σπάρτης.
κε) Την πραγματοποίηση διαλέξεων από καθηγητές του ΤΟΔΑ στα λύκεια του δήμου
κστ) Παρακολούθηση επιλεγμένων μαθημάτων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου από μαθητές των λυκείων και γυμνασίων του δήμου.

Στην τελετή παρέστησαν:

Ο Δήμαρχος Σπάρτης κ. Πέτρος Δούκας
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου κ. Αθανάσιος Κατσής
Η Αντιπρύτανης κα. Σοφία Ζυγά
Ο Κοσμήτωρ κ. Παναγιώτης Αλεξόπουλος
Ο Βουλευτής Λακωνίας κ. Νεοκλής Κρητικός
Ο εκπρόσωπος του Σεβασμιώτατου Μητροοπολίτη Μονεμβασίας & Σπάρτης Πανοσ. Αρχ. Ραφαήλ Τσάλτας
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Σπύρος Μοιράγιας
Οι Αντιδήμαρχοι κ.κ. Μ.Βακαλόπουλος, Γ. Δεδεδήμου, Γ. Ζαχαράκη, Αθ. Καρλαύτης και Χρ. Κανακάκος
Η Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου Πολιτισμού κ. Ελένη Δαράκη
Ο Επικεφαλής της Ελάσσονος Αντιπολίτευσης κ. Βαγγέλης Βαλιώτης

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

received_928203524257270
received_299310188179754
received_403832360586219
received_1516645072056812
received_1555530921294122
received_324828308772034
received_1202364516807669
80256224_577636292939222_7199334918778884570_n
received_358275231959607
received_329998178248453
received_923332471527297
received_311400153394843
received_760602214484480
received_322684698924249
received_327987511785478
received_451547432488622
received_676114289979320
received_722071291673360
received_307664573675859
received_600500150899134
Previous Next Play Pause