Εκτύπωση

Αποστολή του «Εργαστηρίου Οργάνωσης και Διοίκησης Υπηρεσιών και Ποιότητας Ζωής» είναι να αποτελέσει έναν επιστημονικό και έγκυρο φορέα παραγωγής πρωτογενούς έρευνας, μελέτης και ανάπτυξης της επιστημονικής γνώσης καθώς και να καλύψει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. (ΦΕΚ 1911/8-9-15 τΒ')
Το αντικείμενο του εργαστηρίου θα είναι η βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και μελέτη σε γνωστικά αντικείμενα που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης Οργάνωσης και Διοίκησης των Υπηρεσιών καθώς και της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στις υπηρεσίες.
Οι υπηρεσίες αυτές προσφέρονται από το Δημόσιο, Ιδιωτικό, Μη Κερδοσκοπικό και Μη Κυβερνητικό τομέα και αφορούν σε θέματα που σχετίζονται με την οργάνωση και διοίκηση του αθλητισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, της  τοπικής αυτοδιοίκησης, του τουρισμού, της υγείας, της δημόσιας διοίκησης και γενικότερα της ποιότητας ζωής.
Πρόκειται για ένα έντονα διεπιστημονικό πεδίο ανάπτυξης δραστηριοτήτων το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο πολλών ερευνητικών και διδακτικών δράσεων του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

FaLang translation system by Faboba