Εκτύπωση

Οι στόχοι του Εργαστηρίου συνοψίζονταιστην εκπαίδευση προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στη βασική έρευνα και εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και στην εφαρμοσμένη έρευνα καθώς και την εκπόνηση χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων στο γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου επικεντρώνεται στους εξής τομείς:
• Προαγωγή της επιστήμης στο γνωστικό αντικείμενο της οργάνωσης και διοίκησης υπηρεσιών καθώς και της επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στους τομείςτου αθλητισμού, της εκπαίδευσης, του πολιτισμού, του τουρισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης, της δημόσιας διοίκησης, της υγείας και γενικότερα της ποιότητας ζωής.
• Ανάπτυξης και διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, αυτοδύναμα ή στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε θέματα συναφή με τα διδακτικά και ερευνητικά αντικείμενα του Εργαστηρίου.
• Κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο του Τμήματος Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής σε θέματα που εμπίπτουν στα αντικείμενα της δραστηριότητάς του Εργαστηρίου.
• Ανάπτυξη συνεργασιών με Ινστιτούτα, Κέντρα Ερευνών, ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιστημονικούς και λοιπούς φορείς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, των οποίων οι στόχοι συμπίπτουν, είναι συναφείς ή αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου.
• Παροχή υπηρεσιών προς ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις και Οργανισμούς υπό τη μορφή της παροχής εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας έργου σε επίπεδο μελετών, συμβουλευτικών υπηρεσιών και συνεργασιών σε ερευνητικά προγράμματα.
• Δημοσίευση επιστημονικών άρθρων, μελετών, βιβλίων, μονογραφιών κ.λπ. γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση ή συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων, συμποσίων, συνεδρίων και διαλέξεων για την προαγωγή της γνώσης και την προώθηση των στόχων του Εργαστηρίου.
• Οργάνωση δράσεων δια βίου μάθησης, σχολείων και άλλων συναφών πρωτοβουλιών γύρω από το γνωστικό αντικείμενο του Εργαστηρίου.
• Εξυπηρέτηση των διαφόρων κοινωνικών αναγκών, σε θέματα με τα οποία ασχολείται το Εργαστήριο.
• Ενίσχυση της βιβλιογραφικής και τεχνολογικής υποδομής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού της Σχολής Επιστημών Ανθρώπινης Κίνησης και Ποιότητας Ζωής για την υποστήριξη της διεξαγωγής έρευνας.

FaLang translation system by Faboba