Wishes 2021

Χαιρετισμός Διευθυντή Εργαστηρίου

alexopoulos2fΚαλώς ήλθατε στο Εργαστήριο Οργάνωσης & Διαχείρισης Υπηρεσιών & Ποιότητας Ζωής (iSportManagement LAB).

Το Εργαστήριο του Τμήματος Οργάνωσης & Διαχείρισης Αθλητισμού ιδρύθηκε με την απόφαση 240/23-4-2007 της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και είναι ένα από τα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Πανεπιστημίου (Φ.Ε.Κ. ιδρύσεως). 

Το iSportManagement LAB έχει ως κύρια αποστολή και στόχο να παρέχει υψηλής στάθμης ερευνητικές, εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αιχμής που άπτονται της Διοίκησης του Αθλητισμού (Sport Management), λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στον επιστημονικό χώρο της Διοίκησης του Αθλητισμού, ακολουθώντας τις τελευταίες τάσεις σε εθνικό, ευρωπαικό, αλλά και διεθνές επίπεδο και αξιοποιώντας τις πιο πρόσφατες τεχνολογίες. Τα πεδία εφαρμογής των προαναφερομένων γνωστικών αντικειμένων είναι οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών (Επαγγελματικός & Ερασιτεχνικός Αθλητισμός, Πολιτισμός, Εκπαίδευση, Επιμόρφωση, Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Δημόσια Διοίκηση, Τουρισμός, Αναψυχή κ.α).

Εύχομαι η περιήγηση σας στην ιστοσελίδα του Εργαστηρίου μας (www.isportmanagement.gr) να αποτελέσει μια ευχάριστη και δημιουργική εμπειρία. Μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για οποιαδήποτε πληροφορία ή συνεργασία.

 

 Παναγιώτης Δ. Αλεξόπουλος

Αναπλ.Καθηγητής

Διευθυντής Εργαστηρίου

papouliasΣπουδές

 • Έτος 1996 : Απόφοιτος Γενικού Λυκείου με γενικό βαθμό 17 και 8/10.
 • Έτος 1997 : Εισαγωγή με πανελλήνιες εξετάσεις στο τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Έτος 2005 : Αποφοίτηση από το τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών με βαθμό πτυχίου: Λίαν Καλώς- Επτά και τέσσερα εκατοστά (7,04).
 • Έτος 2005 : Εισαγωγή με εξετάσεις στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών.
 • Έτος 2009 : Αποφοίτηση από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών «Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη» του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών με βαθμό πτυχίου: Άριστα- Οκτώ και εβδομηνταοκτώ εκατοστά (8,78).

Επαγγελματική Εμπειρία

 • Εξωτερικός συνεργάτης της ICAP Advisory Α.Ε. στο Τμήμα Δημόσιου Τομέα Και Αναπτυξιακών έργων (01/01/2010-31/07/2015):
 • Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων ΜΜΕ και ελευθέρων επαγγελματιών πελατών της Εμπορικής Τράπεζας.
 • Ελεγκτής φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της Κοινοπραξίας ΕΤΠΑ σε διακρατικά και διασυνοριακά ευρωπαϊκά έργα (MED, SEE, INTERREG IVC, Ελλάδα-
 • Κύπρος, Ελλάδα-Ιταλία, Ελλάδα-ΠΓΔΜ και Ελλάδα-Βουλγαρία)
 • Ελεγκτής φυσικού αντικειμένου σε ελέγχους ΜΜΕ (Ενίσχυση Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στο Πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, στην
 • μεταποίηση, στο εμπόριο και στους λοιπούς κλάδους του τριτογενούς τομέα, μέσω του κανονισμού ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) 1998/2006)
 • Ελεγκτής οικονομικού αντικειμένου σε ελέγχους επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Αναπτυξιακού Νόμου.
 • Μέλος της Ομάδας έργου στην αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν προς έγκριση στα πλαίσια των αξόνων 2.1 «Μεταποίηση και Εμπορία» και 2.3 «Υδατοκαλλιέργειες» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας ΕΠΑΛ 2007-2013.
 • Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης της ΚΤΠ Α.Ε. στα πλαίσια του προγράμματος Επιδότησης εγκατάστασης Ολοκληρωμένων Συστημάτων Εισροών-Εκροών E-GAS.
 • Εργασίες διαχείρισης κοινοτικών οικονομικών ενισχύσεων στον αγροτικό τομέα στον ΟΠΕΚΕΠΕ Δράμας (04/07/2016- 03/12/2016).
 • Ελεγκτής σε δευτεροβάθμιο επίπεδο εντολών πληρωμής του ΟΠΕΚΕΠΕ για πληθώρα μέτρων των ταμείων ΕΓΤΑΑ και ΕΓΤΕ, εκ μέρους της Κοινοπραξίας ICAP Α.Ε. - PKF Ευρωελεγκτική Α.Ε
 • Δόκιμος Δημόσιος Υπάλληλος - Σπουδαστής της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΣΔΑ) στο Τμήμα Εξειδίκευσης Αναπτυξιακών - Περιφερειακών Πολιτικών (1/3/2019-30/11/2020).

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 • Εκπόνηση της πτυχιακής μελέτης με τίτλο: «Μια πολλαπλασιαστική μέθοδος ανάλυσης διαρθρωτικών μεταβολών βασισμένη στο υπόδειγμα εισροών-εκροών του Ghosh» (έτος 2005). Η πτυχιακή μελέτη βαθμολογήθηκε με βαθμό Δέκα (10). Επιβλέπων καθηγητής: Παπαδάς Χ., Λέκτορας του τμήματος Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
 • Εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής μελέτης με τίτλο: «Παγκοσμιοποίηση και Διανομή» (έτος 2009). Επιβλέπων καθηγητής: Πάκος Θ., Καθηγητής του τμήματος Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστημίου Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Η πτυχιακή μελέτη βαθμολογήθηκε με βαθμό Δέκα (10).
 • Εκπόνηση της τελικής εργασίας στα πλαίσια της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΣΣΔΑ) με τίτλο: «Η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης στην Ε.Ε. και στην Ελλάδα (Βασικά Στοιχεία, Προτεραιότητες, Περιφερειακή Διάσταση)». Η τελική εργασία βαθμολογήθηκε με βαθμό Δέκα (10).

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΣΥΝΕΔΡΙΑ

 • Πιστοποιητικό παρακολούθησης των εργασιών του συνεδρίου του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων με θέμα: ¨Μητροπολιτικοί Δήμοι και Αιρετή Περιφερειακή Αρχή¨, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο του Ινστιτούτου Περιφερειακής Ανάπτυξης του Παντείου Πανεπιστήμιου στις 3-12-2005.
 • Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για την παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Αντικειμένου με τίτλο ¨Οικονομική Κρίση 2010 και Προοπτικές¨ (1/11/2010- 7/3/2011).

Δες εδώ το Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΑΣ

received_324828308772034
received_451547432488622
received_928203524257270
received_403832360586219
received_676114289979320
received_923332471527297
received_327987511785478
received_600500150899134
received_322684698924249
received_299310188179754
received_1202364516807669
received_1555530921294122
received_1516645072056812
received_311400153394843
IMG-f7ce870f0a8542c008bc2d1c356f56b8-V
received_329998178248453
received_307664573675859
IMG-61b06b5f6966aff3cffd181e3ea8c070-V
80256224_577636292939222_7199334918778884570_n
received_760602214484480
received_722071291673360
Previous Next Play Pause